เรียนจบกันแล้วนะคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 8 ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนโชคดีนะขอให้มีความสุขกันทุกคนและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะจ๊ะ

17 ธันวาคม 2550

ในหลวงกับเทคโนโลยีถ้าใครได้ไปชมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2547” ที่ผ่านมา เราคงจะได้เห็นโครงการในพระราชดำริมากมาย ทั้งโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง แกล้งดิน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องกล และอีกนานัปการ แสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพทางเทคโนโลยีของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

เมื่อปี 2543 คณะรัฐมนตรีมีมีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 19 ต.ค. ของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกที่เขื่อนแก่งกระจานและสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมายจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ

แหล่งที่มา http://202.28.94.55/webcontest49/web/g46/project/yafak.htm

ไม่มีความคิดเห็น: