เรียนจบกันแล้วนะคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 8 ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนโชคดีนะขอให้มีความสุขกันทุกคนและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะจ๊ะ

26 กุมภาพันธ์ 2551ลมแห่งโศกโบกหล้าประชาไทย สมเด็จพระพี่นางไกล ลับแล้ว
น้ำตาราษฎร์ร่วงรินไหล อาลัยสุด ขอเสด็จเสวยสวรรค์แผ้ว ภพโพ้น สวรรยา

รวมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

09 กุมภาพันธ์ 2551

ภูมิปัญญาชาวบ้าน


ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเรื่องของการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร