เรียนจบกันแล้วนะคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 8 ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนโชคดีนะขอให้มีความสุขกันทุกคนและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะจ๊ะ

26 กุมภาพันธ์ 2551ลมแห่งโศกโบกหล้าประชาไทย สมเด็จพระพี่นางไกล ลับแล้ว
น้ำตาราษฎร์ร่วงรินไหล อาลัยสุด ขอเสด็จเสวยสวรรค์แผ้ว ภพโพ้น สวรรยา

รวมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

09 กุมภาพันธ์ 2551

ภูมิปัญญาชาวบ้าน


ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเรื่องของการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร

17 ธันวาคม 2550

การปั้นโอ่งมังกรใครคือคนสำคัญที่ริเริ่มทำโอ่งมังกร

นายจือเหม็ง แซ่อึ้ง เป็นชาวจีนโพ้นทะเล ที่มาเมืองไทย เมื่ออายุ ๒๓ ปี นายจือเหม็ง สนใจงานศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา มาตั้งแต่เด็ก เป็นคนบุกเบิก ทำอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา ที่จังหวัดราชบุรี และทำให้ เครื่องปั้นดินเผา ของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะโอ่งมังกร มีชื่อเสียง ไปทั่วประเทศ

แหล่งที่มา www.ops.go.th

การทอผ้า


การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในสมัยก่อน ผู้หญิงไทยจะทำเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอง งานสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ก็ต้องใช้ผ้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนไทย

แหล่งที่มา http://www.student.swu.ac.th

ในหลวงกับเทคโนโลยีถ้าใครได้ไปชมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2547” ที่ผ่านมา เราคงจะได้เห็นโครงการในพระราชดำริมากมาย ทั้งโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง แกล้งดิน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องกล และอีกนานัปการ แสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพทางเทคโนโลยีของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

เมื่อปี 2543 คณะรัฐมนตรีมีมีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 19 ต.ค. ของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกที่เขื่อนแก่งกระจานและสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมายจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ

แหล่งที่มา http://202.28.94.55/webcontest49/web/g46/project/yafak.htm